Not: Temsili Oyunculuk Video Dersi; benim hazırlamış olduğum, 26 videodan oluşan ve toplamda 6,5 saat süren bir oyunculuk dersidir.
Bu video serisi biraz oyunculuk dersi, biraz da monolog...
Profesyonel hayatta edindiğim tecrübelerin sonucunda iki farklı oyunculuk yaklaşımı olduğunu gördüm:
1.Temsili Oyunculuk
2.Fiili Oyunculuk​​​​​​​
Fiili Oyunculuğa geçiş yapabilmemiz için öncelikle taklidin ve temsilin doğasını keşfetmemiz gerektiğine karar verdim. Bu noktada kavramların ve sembollerin bizi hızlandıracağını, anlaşmamızı kolaylaştıracağını düşündüm. Ancak yeni bir terminoloji yaratmak nafile bir çaba gibi hissettirdiği için hepimizin aşina olduğu ama biraz aşınmış ve -belki de- unutulmuş kavramları geri çağırmak ve tazelemek istedim. Türk Dil Kurumu’ndaki tanımlara başvurarak bir nevi kerteriz almaya çalıştım.
Temsili Oyunculuk yaklaşımını anladığımız andan itibaren özgürleşeceğimizi ve Fiili Oyunculuk arazisine adım atacağımızı düşünüyorum. Ancak Fiili Oyunculuk yaklaşımı son derece kişisel bir seyir alanı olduğu için bu video serisi sadece Temsili Oyunculuk yaklaşımını işlemektedir.
Temsili Oyunculuk video serisinin sonunda birçok kavram ve sembol öğreneceksiniz. Dil çözümleme yönteminde ise ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar gelişirsiniz... Sevdiğiniz filmlerden rastgele sahneler seçin, diyalogları kağıda geçirin ve yöntemi uygulamayı deneyin.​​​​​​​
Kelimeler ile değil, semboller ile (çizerek) çalışın!
Görüşmek üzere...